Ako to funguje

  1. Vyber si na tejto stránke akcie z 84 ponúk obchodov a služieb v OC CENTRAL
  2. Zadaj svoje mobilné číslo do označeného políčka pri ponuke obchodu
  3. Klikni na "Získaj bezplatne kód"
  4. Dostaneš bezplatnú SMS s kódom
  5. Choď do OC CENTRAL v termíne 26. - 29. 11. 2020
  6. Ukáž kód v mobile pri platbe v predajni/predajniach a nakupuj ešte výhodnejšie

Čo je to za stránka, ako to funguje?

Poznáte zľavové kupónové knižky, ktoré si musíte kúpiť v časopisoch, aby ste využili akcie predajní v obchodných centrách? Portál ezlavy.central.sk OC CENTRAL je takmer to isté, ale s tým rozdielom, že svoje zľavové kupóny (kódy) získate úplne zadarmo formou SMS.

Ako môžem získať zľavový kód vybranej predajne?

Vyberte si ponuku predajne na ezlavy.central.sk, do označeného políčka zadajte svoje mobilné telefónne číslo vo formáte +4219xxxxxxxx (bez medzier) a potvrďte stlačením „Získaj bezplatne kód“. Na zadané telefónne číslo vám príde zľavový kód formou bezplatnej SMS.

Ako uplatním zľavový kód v predajni?

Vyberte si tovar v predajni a pri platbe sa preukážte SMS zľavovým kódom. Pri splnení podmienok akcie vám bude poskytnutá zľava/ výhoda.

Ako sa dozviem, na čo všetko platí konkrétny zľavový kód?

Pri každej ponuke predajne na ezlavy.central.sk sú uvedené podmienky uplatnenia zľavového kódu a jeho využitia.

Budem platiť za SMS?

Nie, získanie zľavového kódu formou SMS je bezplatné.

Koľko zľavových kódov môžem získať?

Na 1 ponuku predajne získate maximálne 1 SMS zľavový kód.

Neprišla mi SMS so zľavovým kódom.

V prípade, že vám do časového intervalu 5 min od zaslania požiadavky nepríde na zadané telefónne číslo zľavový kód formou SMS, zopakujte prosím požiadavku znova zadaním vášho mobilného telefónneho čísla v tvare: +4219xxxxxxxx (bez medzier).

Je možné získať zľavový kód aj priamo v OC CENTRAL?

Zľavové kódy sú dostupné online, takže v prípade, že chcete využiť akciu predajne a nemáte zatiaľ kód, stačí z mobilu zadať na stránke ezlavy.central.sk vaše mobilné číslo a obratom vám bude doručený zľavový kód.

V akom čase sa dajú získať zľavové kódy?

Zľavové kódy sa na stránke ezlavy.central.sk dajú získať od 22. 11. 2020 od 20:00 hod. do 29. 11. 2020 do 20:59 hod.

Akú platnosť majú zľavové kódy?

Zľavové kódy môžete uplatniť v predajniach v OC CENTRAL iba v dňoch od 26. - 29. 11. 2020. V prípade, že máte ďalšie otázky, navštívte náš infopult v OC CENTRAL pri hlavnom vstupe od Trnavského mýta (Metodova ul.) na prízemí prípadne nás kontaktujte na infolinke +421 2 32 11 51 21  alebo na emaili: info@central.sk