Zásady ochrany súkromia

Tieto zásady (spolu s našimi Podmienkami služby a podmienkami používania súborov cookies) tvoria podklady, na základe ktorých budeme spracovávať všetky osobné údaje a dáta ( "osobné údaje"), ktoré od vás získame alebo ktoré nám poskytnete. Tieto zásady platia pre naše webové stránky, aplikácie, nástroje, akcie, e-mailovú komunikáciu, prihlasovacie účty a akékoľvek ďalšie služby, ktoré poskytujeme.

Spoločnosť Central Shopping Center,a.s. sa zaväzuje chrániť a rešpektovať vaše súkromie a je našou hlavnou prioritou zabezpečiť dôvernosť všetkých osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Ako návštevník alebo užívateľ služieb máte právo poznať a chápať naše praktiky týkajúce sa zachovania súkromia údajov pred tým, než nám poskytnete akékoľvek svoje osobné údaje.

Používaním služieb spoločnosti Central Shopping Center,a.s. vyjadrujete svoj súhlas s používaním svojich osobných údajov v súlade s týmito zásadami.

Služby spoločnosti Central Shopping Center,a.s. nie sú určené pre deti mladšie ako 13 rokov a osoby mladšie ako 13 rokov nesmú poskytovať žiadne informácie pre, na alebo cez služby spoločnosti Central Shopping Center, a.s. Nezhromažďujeme vedome osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov, a ak zistíme, že sme zhromaždili alebo získali osobné údaje od dieťaťa mladšieho 13 rokov, zmažeme tieto informácie.

V rámci našich zásad publikujeme všetky zmeny našich zásad ochrany súkromia na tejto stránke, ktorú vám odporúčame pravidelne navštevovať a zisťovať prípadné zmeny.

Aký typ informácií zhromažďujeme?

Zhromažďujeme vami uvedené informácie, a to tam, kde sa zaregistrujete na získanie alebo využívanie akýchkoľvek našich služieb. Ak sa zúčastníte na propagačnej akcii spoločnosti Central Shopping Center,a.s. (eZľavy) alebo sa prihlásite k odberu "newslettra", "Central chat bota" alebo inej komunikácie, môžeme vás požiadať o vaše meno, e -mailovú adresu, telefónne číslo alebo iné relevantné osobné údaje.

V dôsledku vášho používania služieb spoločnosti Central Shopping Center,a.s. automaticky zhromažďujeme určité informácie tiež pasívne. Tieto informácie súvisia so zariadením, prostredníctvom ktorého používate služby spoločnosti Central Shopping Center,a.s., a patrí k nim IP adresa, operačný systém, typ prehliadača, URL, ktoré vás presmerovali, zobrazení stránok, čas prístupu a vaša zemepisná poloha.

Zhromažďujeme tiež informácie, ktoré získame pri vašom využití služieb spoločnosti Central Shopping Center,a.s. prostredníctvom aplikácie tretích strán, sociálnych sietí (ako je Facebook, Instagram, Messenger alebo Twitter) alebo iných webových stránok (ako je partner našej akcie).

Využitie informácií.

Informácie, ktoré o vás získame, použijeme nasledujúcimi spôsobmi:

 • na overenie vášho oprávnenia na využitie niektorých funkcií
 • umožnenie prístupu a využitie služieb, ktoré si zvolíte
 • k optimalizácii služieb spoločnosti Central Shopping Center,a.s. a personalizáciu vašich návštev zapamätaním si vašej polohy, jazyka, histórie komunikácie
 • na účely správy systému
 • na analýzu správania užívateľov a trendov v rámci zlepšenia a pochopenie toho, ako používatelia používajú naše služby
 • k tvorbe zhromaždených sád informácií bez možnosti osobnej identifikácie, a to za účelom obchodných rozhodnutí a na posilnenie prvkov niektorých služieb spoločnosti Central Shopping Center,a.s.
 • na to, aby sme vás mohli kontaktovať:
  • v prípadoch, kedy ste si to vyžiadali alebo k odpovedi na správu, ktorú ste nám zaslali
  • k prípadnému upozorneniu na zmeny alebo aktualizáciu našich služieb
  • k tomu, aby sme vám zaslali potvrdenia a upozornenia spojené s vašou aktivitou, oznámenie alebo spravodajcu, ktoré odoberáte, a to vrátane zasielania na vaše mobilné zariadenie
  • k zasielaniu e-mailov týkajúcich sa našich alebo partnerských služieb z adresy Central.sk, a to v prípade, že ste s týmto odberom súhlasili alebo to povoľuje zákon. Príjem týchto e-mailov môžete zrušiť kliknutím na odkaz pre odhlásenie odberu, ktorý nájdete v spodnej časti týchto e-mailov.
  • k zasielaniu správ prostredníctvom platformy Facebook Messenger, a to v prípade, že ste s týmto odberom súhlasili. Príjem týchto správ môžete kedykoľvek zrušiť v nastaveniach alebo jednoduchým napísaním „STOP“.

Poskytovanie vašich informácií

Nikdy nebudeme predávať vaše osobné údaje tretím stranám, aj keď môžeme príležitostne zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami alebo poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám v súlade s týmito zásadami, alebo ak o to budeme požiadaní na základe zákona.

Vaše informácie taktiež môžeme zdieľať s vybranými tretími stranami, ktoré v našom mene vaše informácie spracovávajú, alebo ak je to potrebné v rámci poskytnutia vami požadovanej služby. Napríklad môžeme poskytnúť vašu e-mailovú adresu dôveryhodným spoločnostiam - tretím stranám - a to spolu s ďalšími údajmi, ktoré sme zhromaždili, aby nám tieto spoločnosti pomohli určiť trendy a pripraviť na mieru služby spoločnosti Central Shopping Center,a.s. a oznámenia, ktoré vám zasielame.

Od týchto tretích strán (z ktorých niektoré môžu mať sídlo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) vyžadujeme striktné dodržiavanie našich pokynov a požadujeme, aby tieto tretie strany nevyužívali vaše osobné údaje pre účely svoje vlastné podnikateľské činnosti, ak ste výslovne nesúhlasili s využitím svojich osobných údajov týmto spôsobom . Všetky tretie strany, ktorým budú sprístupnené vaše údaje v priebehu poskytovania služieb v našom mene, sú viazané prísnymi zmluvnými obmedzeniami, aby sa zabezpečila ochrana vašich údajov a aby boli tieto údaje spracované v súlade s platnou legislatívou o ochrane údajov / o ochrane súkromia. U týchto poskytovateľov služieb môžeme tiež nezávisle vykonať audit, aby sme zaistili, že spĺňajú naše normy.

V prípade potreby tiež poskytneme vaše údaje, ak je to potrebné na prevenciu, odhaľovanie alebo stíhanie nezákonných aktivít alebo na prevenciu iných škôd, prípadne v rámci reakcie na právne kroky alebo k uplatnenie našich práv a nárokov.

Okrem toho môžeme v prípade potreby tiež sprístupniť vaše osobné údaje za účelom zabezpečenia dodržiavania našich Podmienok služby alebo iných dohôd, alebo ich sprístupniť potenciálnemu kupujúcemu a konečnému kupujúcemu v prípade, že dôjde k predaju spoločnosti Central Shopping Center,a.s. samotnej (alebo časti jej podnikateľskej činnosti).

Taktiež môžeme spoločne s ostatnými zdieľať anonymné súhrnné informácie o používaní.

Uchovávanie údajov

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú uchovávané na zabezpečených serveroch umiestnených v Európskej únii. Bez ohľadu na umiestnenie zabezpečujeme, aby miesto spĺňalo príslušné technické a organizačné požiadavky na ochranu vašich osobných údajov. Prístup k vašim osobným údajom poskytujeme iba zamestnancom, ktorí majú podľa nás oprávnenú potrebu prístupu k týmto informáciám v rámci svojej pracovnej pozície a zabezpečovaní produktov a služieb pre vás.

Súbory cookies a nástroje na sledovanie

Používame súbory cookies a nástroje na sledovanie pri získavaní hromadných informácií o využívaní a o zemepisnej polohe našich užívateľov v priebehu času. Napríklad používame webové signály umiestnené v kóde našich webových stránok a nástroje, ako Google Analytics, ktoré nám umožňujú analyzovať použitie služieb a zisťovať efektivitu našich marketingových aktivít. Ak chcete zistiť viac o tom, ako používame súbory cookies, prečítajte si naše podmienky používania súborov cookies.

Webové stránky tretích strán

Aby sme zaistili užitočnú sociálnu interakciu pri používaní služieb spoločnosti Central Shopping Center,a.s., môžeme vám ponúknuť exportovanie informácií do aplikácií a na webové stránky tretích strán, vrátane stránok sociálnych sietí, ako je Facebook alebo Twitter. Pri exporte týchto informácií ich môžete zdieľať s osobami alebo organizáciami zodpovednými za prevádzku a správu týchto aplikácií či webových stránok tretích strán a vaše informácie môžu byť dostupné ostatným návštevníkom alebo užívateľom týchto aplikácií alebo stránok. Nevlastníme ani neprevádzkujeme aplikácie alebo webové stránky, ku ktorým sa pripájate, a preto si prosím prečítajte zásady ochrany súkromia týchto webových stránok a uistite sa, že súhlasíte so spôsobmi, akými tieto stránky používajú vami poskytnuté informácie.

Prístup k vašim osobným údajom

V súlade s platnými zákonmi máte právo kedykoľvek zistiť, aké osobné údaje o vás uchovávame. Ak si prajete zistiť tieto informácie, pošlite nám prosím písomne žiadosť na adresu Central Shopping Center,a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava.

Máte právo požiadať nás o to, aby sme nespracovával vaše osobné údaje na marketingové účely. Toto právo môžete uplatniť zaškrtnutím určitých políčok vo formulároch, ktoré používame na získavanie údajov, prípadne nás môžete kedykoľvek kontaktovať na info@central.sk. Môžete tiež odmietnuť prijímanie akýchkoľvek marketingových e-mailov, a to kliknutím na odkaz pre odhlásenie odberu, ktorý nájdete v spodnej časti týchto e-mailov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok o týchto zásadách nás prosím kontaktujte na tel. +421 232115028.

Bratislava, 5. 5. 2018